วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าธนาคารออมสิน เปรียบเทียบกับคู่เทียบ ในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2561

จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าธนาคารออมสิน เปรียบเทียบกับคู่เทียบ ในด้านการให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ปี 2561

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content