วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและกำกับด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างที่ปรึกษาประเมินกระบวนการการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)

จ้างที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและกำกับด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างที่ปรึกษาประเมินกระบวนการการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 4 มี.ค. 2565
Skip to content