วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์ LCR (Liquidity Coverage Ratio) ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย.62 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยง LCR “

“จ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์ LCR (Liquidity Coverage Ratio) ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย.62 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยง LCR “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content