วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (POLL) ปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค.62 โดยใช้ประมาณจากงาน : งานวิจัยเศรษฐกิจ ปี 2562”

“จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (POLL) ปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค.62 โดยใช้ประมาณจากงาน : งานวิจัยเศรษฐกิจ ปี 2562”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content