วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการกำหนดสมมติฐานค่าประมาณการที่ดีที่สุดประจำปี 2561 โดย บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด “

“จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการกำหนดสมมติฐานค่าประมาณการที่ดีที่สุดประจำปี 2561 โดย บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด “

วงเงินงบประมาณ

486,850.00

วันที่ประกาศ : 4 มิ.ย. 2561