วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างทำใบบันทึกรายการ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ RECEIPT ROLL (CDM) OMRON จำนวน 5,000 ม้วน ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง : ก.พ. 61”

“จ้างทำใบบันทึกรายการ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ RECEIPT ROLL (CDM) OMRON จำนวน 5,000 ม้วน ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง : ก.พ. 61”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content