วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำแหวนทองคำที่ระลึกประดับเพชร เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิทินงานมานานครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ต้นทุนบริการปัจจุบัน – ของที่ระลึกปฏิบัติงานมานาน

จ้างทำแหวนทองคำที่ระลึกประดับเพชร เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิทินงานมานานครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ต้นทุนบริการปัจจุบัน – ของที่ระลึกปฏิบัติงานมานาน

วงเงินงบประมาณ

10,113,250.00

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2567
Skip to content