วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำเหรียญทองคำที่ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุเหรียญ เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจำปี 2565ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : กันยายน 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ต้นทุนบริการปัจจุบัน – ของที่ระลึกปฏิบัติงานมานาน

จ้างทำเหรียญทองคำที่ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุเหรียญ เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจำปี 2565ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : กันยายน 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ต้นทุนบริการปัจจุบัน – ของที่ระลึกปฏิบัติงานมานาน

วงเงินงบประมาณ

5,964,750.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2565
Skip to content