วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำเหรียญทองคำที่ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุเหรียญ เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณรายจ่าย ของที่ระลึกปฏิบัติงานมานาน ของส่วนเสริมสร้างสุขภาพและความผูกพันพนักงาน ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จ้างทำเหรียญทองคำที่ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุเหรียญ เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณรายจ่าย ของที่ระลึกปฏิบัติงานมานาน ของส่วนเสริมสร้างสุขภาพและความผูกพันพนักงาน ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วงเงินงบประมาณ

6,911,200.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2563