วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำหนังสือและ E-book ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้ประกอบการกิจกรรม Step & Boost up Program และกิจกรรม GSB Smart Startup Company ประจำปี 2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 498,994.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างทำหนังสือและ E-book ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้ประกอบการกิจกรรม Step & Boost up Program และกิจกรรม GSB Smart Startup Company ประจำปี 2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 498,994.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

498,994.50

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2564
Skip to content