วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างทำความสะอาดอาคารธนาคารออมสิน ศูยน์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเอนเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงิน 144,450.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างทำความสะอาดอาคารธนาคารออมสิน ศูยน์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเอนเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงิน 144,450.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content