วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พระนครซอฟต์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 216,782.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พระนครซอฟต์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 216,782.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

400,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2565
Skip to content