วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางการวางBrand Positioning และการวางตำแหน่งทางการตลาด Marketing Positioning ให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อกาพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โฮมรัน คอลซัลท์ติ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่ืน ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางการวางBrand Positioning และการวางตำแหน่งทางการตลาด Marketing Positioning ให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อกาพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โฮมรัน คอลซัลท์ติ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่ืน ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

500,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2565
Skip to content