วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรม “ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ณ จังหวัด สกลนคร-นครพนม” สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง High Net Worth/Infinite

จ้างจัดกิจกรรม “ไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ณ จังหวัด สกลนคร-นครพนม” สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง High Net Worth/Infinite

วงเงินงบประมาณ

1,725,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2565
Skip to content