วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรมร่วมสักการะและฟังพระธรรมเทศนา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

จ้างจัดกิจกรรมร่วมสักการะและฟังพระธรรมเทศนา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content