วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างงานปรัับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ Virtual Tekker Machine : VTM) ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch

จ้างงานปรัับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ Virtual Tekker Machine : VTM) ธนาคารออมสินสาขาศรีภูวนารถ จ.สงขลา ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content