วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างขนย้ายเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ GRG ทดแทนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ WINCOR ที่หมดอายุการใช้งานบริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขา จำนวน 169 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างขนย้ายเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) ยี่ห้อ GRG ทดแทนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ WINCOR ที่หมดอายุการใช้งานบริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขา จำนวน 169 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

4,200,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2565