วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จัดซื้อและพัฒนาระบบงานบันทึกข้อมูล สำหรับบริษัทติดตามหนี้ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้

จัดซื้อและพัฒนาระบบงานบันทึกข้อมูล สำหรับบริษัทติดตามหนี้ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้

วงเงินงบประมาณ

18,190,000.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ย. 2564
Skip to content