วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ และหลอดไฟเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

งานซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ และหลอดไฟเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

วงเงินงบประมาณ

707,600.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2564
Skip to content