วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > งานจ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (Sustainability Report) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.65 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา

งานจ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (Sustainability Report) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.65 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2565
Skip to content