วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “การจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป นับจากวันครบกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ จ้างติดตามหนี้ค้างชําระธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ ๙๑ วันขึ้นไป และ-หรือบัตรถูกยกเลิกวงเงินถาวร”

“การจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป นับจากวันครบกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ จ้างติดตามหนี้ค้างชําระธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ ๙๑ วันขึ้นไป และ-หรือบัตรถูกยกเลิกวงเงินถาวร”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content