วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > การจ้างจัดกิจกรรมจับรางวัลและมอบรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย”กู้ง่าย ได้ลุ้น กับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์” โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชูไอ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 489779.23 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้อื่นๆ ทั้งปวง

การจ้างจัดกิจกรรมจับรางวัลและมอบรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย”กู้ง่าย ได้ลุ้น กับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์” โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชูไอ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 489779.23 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้อื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content