วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะรับซื้อการขายเศษกระดาษ โดยวิธีประกวดราคา ผู้รับซื้อ คัดเลือก ได้แก่ บริษัท วัฒนาเปเปอร์ แอนด์ คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยเป็นเศษกระดาษทั่วไป กิโลกรัมละ 1.60 บาท และกระดาษต่อเนื่อง กิโลกรัมละ 3.10 บาท

ประกาศผู้ชนะรับซื้อการขายเศษกระดาษ โดยวิธีประกวดราคา ผู้รับซื้อ คัดเลือก ได้แก่ บริษัท วัฒนาเปเปอร์ แอนด์ คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยเป็นเศษกระดาษทั่วไป กิโลกรัมละ 1.60 บาท และกระดาษต่อเนื่อง กิโลกรัมละ 3.10 บาท

วงเงินงบประมาณ

-.00

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2564