วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > Premier Shopping รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมสูงสุด 30,000!

Premier Shopping รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมสูงสุด 30,000!

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้า Premier Banking รับเครดิตเงินคืน และของสมนาคุณ เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

13.premier Banking 2022 [recovered] Creat

13.premier Banking 2022 [recovered] Creat2

 

รายละเอียดกิจกรรม

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GPB#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่หมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน 30 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท และ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ทุกหมวดค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหมวดประกัน การลงทุน ผ่อนชำระ)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนและ คะแนนสะสม GSB Reward Point สูงสุด 10,000 บาทและคะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน โดยคำนวณรายการยอดใช้จ่ายจากทั้ง บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน ตัวอย่าง คุณ D ลงทะเบียน SMS เลือกเพียงบัตรเดียวด้วยบัตรเครดิต (บัตรหลัก) หรือ (บัตรเสริม) โดยคุณ D ใช้จ่ายผ่าน (บัตรหลัก) 200,001 บาท/เซลล์สลิป และใช้จ่ายผ่าน (บัตรเสริม) 200,001 บาท/เซลล์สลิป ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรหลัก 5,000 บาทและคะแนน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิป นำมาคิดสะสมยอดใช้จ่ายรวมกัน ในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้

เงื่อนไข Top Spenders

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท และ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โดยต้องมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำที่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะนำรายการใช้จ่ายสะสมภายใต้บัญชีบัตรหลักมาคำนวณยอดใช้จ่ายในแต่ละเดือน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
 • ของรางวัลเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการกำหนด และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนท่านถัดไป
 • ของรางวัลไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้

เงื่อนไขทั่วไป

 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมรายการประเภท เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าทุกประเภท หมวดประกันทุกประเภท การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ การชำระภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าสาธารณูปโภค รายการผ่อนสินค้า รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด