สาขาที่ให้บริการในจังหวัดยโสธร :

กุดชุม 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คำเขื่อนแก้ว 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ยโสธร 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เลิงนกทา 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาชนะชัย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปทุมราชวงศา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.