สาขาที่ให้บริการในจังหวัดยะลา :

เบตง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ยะลา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ยะหา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ผังเมือง 4

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-15.00 น.