สาขาที่ให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี:

กุดข้าวปุ้น

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เขมราฐ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เขื่องใน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เดชอุดม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิบูลมังสาหาร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โพธิ์ไทร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ม่วงสามสิบ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อุบลราชธานี 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โนนผึ้ง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วารินชำราบ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศรีเมืองใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.00 น.

ถนนแจ้งสนิท

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ดอนมดแดง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนสถิตย์นิมานกาล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-17.00 น.

ถนนสถลมาร์ค

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนชยางกูร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตระการพืชผล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนยุทธภัณฑ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.00 น.

นาจะหลวย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

น้ำยืน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โขงเจียม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.
 •  
on

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 35 ปี
1% 10%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 35 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR