สาขาที่ให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี:

กุดข้าวปุ้น

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เขมราฐ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เขื่องใน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เดชอุดม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิบูลมังสาหาร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โพธิ์ไทร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ม่วงสามสิบ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อุบลราชธานี 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โนนผึ้ง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วารินชำราบ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศรีเมืองใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.00 น.

ถนนแจ้งสนิท

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ดอนมดแดง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนสถิตย์นิมานกาล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-17.00 น.

ถนนสถลมาร์ค

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.