สาขาที่ให้บริการในจังหวัดสุรินทร์ :

ท่าตูม 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปราสาท 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุรินทร์ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

รัตนบุรี 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศีขรภูมิ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สังขะ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชุมพลบุรี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จอมพระ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.