สาขาที่ให้บริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี :

กาญจนดิษฐ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เกาะพะงัน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เกาะสมุย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คีรีรัฐนิคม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าชนะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านนาสาร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พนม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางสวรรค์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พระแสง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พุนพิน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนราษฎร์อุทิศ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุราษฎร์ธานี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เวียงสระ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ละไม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.30 น.-16.30 น.

ดอนสัก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านนาเดิม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ขุนทะเล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ไชยา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชัยบุรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วิภาวดี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ่อผุด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

สหไทย สุราษฎร์ธานี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.

ท่าฉาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เคียนซา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านตาขุน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 35 ปี
1% 10%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชาระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 35 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชาระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR