สาขาที่ให้บริการในจังหวัดสงขลา :

ควนเนียง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จะนะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เทพา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นาทวี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สงขลา 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ระโนด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

รัตภูมิ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สทิงพระ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สะเดา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สะบ้าย้อย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สิงหนคร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หาดใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หาดใหญ่ใน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คลองแงะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศรีภูวนารถ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปาดังเบซาร์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านพรุ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนกาญจนวณิช (สงขลา)

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วชิรา สงขลา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โลตัส สงขลา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.

บ้านไทย-จังโหลน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-16.00 น.

ถนนลพบุรีราเมศวร์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.30 น.

ถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.