สาขาที่ให้บริการในจังหวัดศรีสะเกษ :

กันทรลักษ์ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ขุขันธ์ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศรีสะเกษ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ราษีไศล 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อุทุมพรพิสัย 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กันทรารมย์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ขุนหาญ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.