สาขาที่ให้บริการในจังหวัดสมุทรสาคร :

กระทุ่มแบน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พันท้ายนรสิงห์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โพธิ์แจ้

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สมุทรสาคร

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านแพ้ว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาชัย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.