สาขาที่ให้บริการในจังหวัดร้อยเอ็ด :

เกษตรวิสัย 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จตุรพักตร์พิมาน 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พนมไพร 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โพนทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ร้อยเอ็ด 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุวรรณภูมิ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เสลภูมิ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปทุมรัตต์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อาจสามารถ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองพอก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สี่แยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.