สาขาที่ให้บริการในจังหวัดร้อยเอ็ด :

เกษตรวิสัย 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จตุรพักตร์พิมาน 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พนมไพร 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โพนทอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ร้อยเอ็ด 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุวรรณภูมิ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เสลภูมิ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.