สาขาที่ให้บริการในจังหวัดแพร่ :

เด่นชัย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แพร่

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ร้องกวาง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สูงเม่น

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.