สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพิษณุโลก :

ชาติตระการ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครไทย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางกระทุ่ม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางระกำ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พรหมพิราม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่ามะปราง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นางพญา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิษณุโลก

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วังทอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.