สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพิษณุโลก :

ชาติตระการ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครไทย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางกระทุ่ม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางระกำ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พรหมพิราม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่ามะปราง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นางพญา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิษณุโลก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วังทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มิตรภาพ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-16.00 น.

ห้าแยกโคกมะตูม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

วัดโบสถ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทรัพย์ไพรวัลย์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี พิษณุโลก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

หนองตม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เนินมะปราง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

 

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%
ผ่อนชำระ
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR