สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพิษณุโลก :

ชาติตระการ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครไทย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางกระทุ่ม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางระกำ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พรหมพิราม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่ามะปราง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นางพญา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิษณุโลก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วังทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มิตรภาพ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-16.00 น.

ห้าแยกโคกมะตูม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

วัดโบสถ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทรัพย์ไพรวัลย์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี พิษณุโลก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

หนองตม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เนินมะปราง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.