สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพิจิตร :

ตะพานหิน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โพทะเล

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิจิตร

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สากเหล็ก

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ราชรถ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางมูลนาก

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สามง่าม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทับคล้อ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.