สาขาที่ให้บริการในจังหวัดภูเก็ต :

ป่าตอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชิงทะเล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถลาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนพูนผล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ภูเก็ต 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สามกอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้าแยกฉลอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.30 น.

กะทู้

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สี่แยกท่าเรือ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนนาใน(ป่าตอง)

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

ถนนเทพกระษัตรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กะรน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.