สาขาที่ให้บริการในจังหวัดภูเก็ต :

ป่าตอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชิงทะเล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถลาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนพูนผล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ภูเก็ต 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สามกอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้าแยกฉลอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.30 น.

กะทู้

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สี่แยกท่าเรือ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนนาใน(ป่าตอง)

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

ถนนเทพกระษัตรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กะรน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 35 ปี
1% 10%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชาระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 35 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชาระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR