สาขาที่ให้บริการในจังหวัดภูเก็ต :

ป่าตอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชิงทะเล

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถลาง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนพูนผล

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ภูเก็ต 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สามกอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้าแยกฉลอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.