สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพัทลุง :

เขาชัยสน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ควนขนุน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตะโหมด

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปากพะยูน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พัทลุง 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ป่าบอน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ป่าพะยอม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.