สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพังงา :

คุระบุรี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โคกกลอย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทับปุด

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พังงา 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท้ายเหมือง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เกาะยาว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ย่านยาว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เขาหลัก

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.