สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพะเยา :

จุน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงคำ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พะเยา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาวิทยาลัยพะเยา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.30 น.-16.30 น.

ดอกคำใต้

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.