สาขาที่ให้บริการในจังหวัดปัตตานี :

โคกโพธิ์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปัตตานี 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สายบุรี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บันนังสตา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.