สาขาที่ให้บริการในจังหวัดหนองบัวลำภู :

นากลาง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โนนสัง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองบัวลำภู

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศรีบุญเรือง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุวรรณคูหา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.