สาขาที่ให้บริการในจังหวัดนราธิวาส :

รือเสาะ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุคิริน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุไหงโก-ลก 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สุไหงปาดี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.