สาขาที่ให้บริการในจังหวัดน่าน :

ท่าวังผา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นาน้อย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปัว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

น่าน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เวียงสา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.