สาขาที่ให้บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราช :

จันดี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชะอวด

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าศาลา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งสง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งใหญ่

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางขัน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครศรีธรรมราช 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลานสกา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สิชล

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หัวไทร

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.