สาขาที่ให้บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราช :

จันดี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชะอวด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าศาลา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งสง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางขัน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครศรีธรรมราช 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลานสกา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สิชล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หัวไทร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ขนอม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปากพนัง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียรใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พรหมคีรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตลาดหัวอิฐ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ร่อนพิบูลย์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฉวาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถ้ำพรรณรา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิปูน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โรบินสัน นครศรีธรรมราช

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

นาหลวง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ทุ่งสง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 09.30 น.-19.00 น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR