สาขาที่ให้บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราช :

จันดี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชะอวด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าศาลา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งสง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางขัน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครศรีธรรมราช 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลานสกา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สิชล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หัวไทร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ขนอม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปากพนัง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียรใหญ่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พรหมคีรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตลาดหัวอิฐ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ร่อนพิบูลย์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฉวาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถ้ำพรรณรา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิปูน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.