สาขาที่ให้บริการในจังหวัดนครสวรรค์ :

โกรกพระ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชุมตาบง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตาคลี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าตะโก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บรรพตพิสัย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พยุหะคีรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครสวรรค์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลาดยาว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองบัว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชุมแสง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ไพศาลี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองเบน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ตลาดศรีนคร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-16.00 น.

ตากฟ้า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สวรรค์วิถี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองปลิง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี (วี-สแควร์) นครสวรรค์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR