สาขาที่ให้บริการในจังหวัดมหาสารคาม :

ท่าขอนยาง 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โกสุมพิสัย 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บรบือ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พยัคฆภูมิพิสัย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาสารคาม 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วาปีปทุม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงยืน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.