สาขาที่ให้บริการในจังหวัดลพบุรี :

โคกสำโรง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำนารายณ์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าวุ้ง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พัฒนานิคม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลพบุรี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วงเวียนสระแก้ว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.