สาขาที่ให้บริการในจังหวัดลำพูน :

นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำพูน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลี้

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ป่าซาง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านโฮ่ง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี ลำพูน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.