สาขาที่ให้บริการในจังหวัดลำพูน :

นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำพูน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลี้

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.