สาขาที่ให้บริการในจังหวัดลำปาง :

เกาะคา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เถิน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำปาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สบตุ๋ย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่ทะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วังเหนือ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้างฉัตร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แจ้ห่ม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

งาว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่เมาะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี ลำปาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 น.-19.00 น.

น้ำโท้ง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.