สาขาที่ให้บริการในจังหวัดลำปาง :

เกาะคา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เถิน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำปาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สบตุ๋ย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่ทะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วังเหนือ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้างฉัตร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แจ้ห่ม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

งาว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่เมาะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี ลำปาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 น.-19.00 น.

น้ำโท้ง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 35 ปี
1% 10%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชาระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 35 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชาระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR