สาขาที่ให้บริการในจังหวัดลำปาง :

เกาะคา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เถิน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำปาง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สบตุ๋ย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่ทะ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วังเหนือ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้างฉัตร

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แจ้ห่ม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

งาว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่เมาะ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.